Oblikovanje logotipa PLAYNESS

CGP Playness

Oblikovanje CGP Playness
Naročnik: Milan Hosta
Leto izdelave: 2011 in osvežitev 2016

Oblikovanje