Oblikovanje naslovnice Pisma proti vetru

Knjiga Pisma proti vetru

Prelom in grafično oblikovanje naslovnice in vložka knjige Pisma proti vetru
Naročnik: Janez J. Švajncer

Oblikovanje