Knjiga Pisma proti vetru

Prelom in grafično oblikovanje naslovnice in vložka knjige Pisma proti vetru
Naročnik: Janez J. Švajncer
Leto izdelave: 2016

Oblikovanje